Coronamaatregelen in al onze diensten

Laatste update: maandag 12 april 2021

Zorgbedrijf Sint-Truiden past de veiligheidsmaatregelen aan wanneer dat nodig is. Hier vind je steeds de meest recente informatie voor al onze diensten.

De maatregelen om het coronavirus in te dijken worden regelmatig op punt gesteld. Dit wil ook zeggen dat de coronamaatregelen die we vandaag nemen morgen anders kunnen zijn. We volgende de situatie van heel kortbij op voor al onze diensten.

Maatregelen Cicindriahuis

Laatste update: maandag 12 april 2021

Omwille van de coronamaatregelen mogen we geen groepsactiviteiten organiseren en is onze cafetaria gesloten, maar wij laten niemand los in deze moeilijke periode!

Het Cicindriahuis is er nog steeds voor zijn bezoekers:

 • Je kunt nog steeds genieten van onze (h)eerlijke afhaalmaaltijden. Bestellen kan tot ten laatste op maandag en/of woensdag voor 12 uur. Afhalen doe je dan op dinsdag en/of donderdag vanaf 11.30 uur. Voor één koelverse maaltijd betaal je 4,80 euro.
 • Een-op-eencontacten zijn wel toegelaten. Bij sommige activiteiten kun je een tijdslot reserveren, waarbij je samen met de lesgever geniet van een leuke activiteit.
 • Activiteiten in de buitenlucht zijn toegelaten met max. 4 personen. We voorzien buiten dan ook een tent met verwarming waaronder activiteiten zullen plaatsvinden.
 • We zetten ook extra in op onlineactiviteiten bij je thuis. Weet je niet hoe je hieraan moet beginnen? Contacteer Birte, centrumleider, zij helpt je graag verder. Wil je deelnemen aan een onlineactiviteit? Geef dan zeker bij inschrijving je mailadres door! Je ontvangt van ons een mail, waarna je kunt deelnemen aan het gesprek.
 • Heb je nood aan een babbel of andere vormen van hulp of ondersteuning? We blijven telefonisch bereikbaar van maandag tot donderdag van 8.30 tot 16 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12 uur via het nummer 011 69 17 14.

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar #SamenTegenCorona

Maatregelen thuiszorg

Laatste update: maandag 12 april 2021

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt een ruime waaier thuiszorgdiensten aan - van poetshulp over vervoer tot gezinszorg - die senioren toelaten om langer thuis te blijven wonen.

 • Onze thuiszorgdiensten zijn momenteel allemaal operationeel. 
 • De poetshulpen en verzorgenden mogen boodschappen doen. Om veiligheidsredenen gaat de cliënt niet mee naar de winkel.
 • Onze planning gezinszorg en poetsdiensten wordt momenteel zo opgesteld dat we met één vaste persoon over de vloer komen. Dit doen we om zo veel mogelijk risico’s uit te sluiten.
 • Onze medewerkers ontvangen de nodige info / opleidingen aangaande de beschermingsmaatregelen en hanteren deze ook ten gronde bij onze cliënten.
 • We voorzien onze medewerkers ook van voldoende beschermingsmaterialen.
 • We vragen onze cliënten steeds contact op te nemen met onze dienst (tel. 011 69 70 42 - thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be) bij COVID-symptomen. Afhankelijk van de dienstverlening, blijven we deze hulp aanbieden. In alle omstandigheden zoeken we naar een gepaste oplossing / verderzetting.
  • Voor de dienst gezinszorg start de cohortzorg terug vanaf 30 oktober 2020. De COVID-19 patiëntenstroom zal opnieuw opgevangen worden in gescheiden cohortzorgteams, waarbij een vaste equipe verzorgenden exclusief instaat voor de zorg en ondersteuning van personen die besmet zijn met COVID-19 of personen die door de huisarts als potentieel besmet beschouwd worden.
  • COVID-19 positieve patiënten die gezinszorg nodig hebben kunnen zich aanmelden bij onze dienst via het nummer 011 69 70 42 of via het nummer 0800 11 834 (24/7 bereikbaar voor zorgverleners en voorzieningen)
 • We volgen de situatie ook op de voet op om onze cliënten te blijven ondersteunen.
 • Ben je dringend op zoek naar hulp? Dan bekijken we binnen onze eigen diensten wat de mogelijkheden zijn.
 • De maaltijdbezorging kan ten alle tijde opgestart worden.
 • Bij ernstige crisis en overmatig uitvallen van personeel, wordt er binnen de dienst gezinszorg gekeken welke cliënten met prioriteit hulp nodig hebben, dit omwille van bepaalde zorgnoden.
 • Medewerkers die ziek zijn, blijven thuis. Zo beschermen we onze cliënten en medewerkers. Indien je als cliënt toch bezorgdheden hebt mag je ons steeds contacteren (tel. 011 69 70 42 - thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be).
 • We vragen om de geplande hulp minstens 2 dagen op voorhand af te zeggen (voor de poetsdiensten) zo moeten we deze geannuleerde hulp niet aanrekenen.
 • Voor de maaltijdbezorging kan er tot 8.30 uur op de dag van de levering afgezegd of besteld worden.
 • Voor de mindermobielencentrale vragen we minstens 2 dagen op voorhand de rit door te geven.
 • De maatschappelijk werkers van de thuiszorg blijven, tot nader order, op huisbezoek gaan bij nieuwe aanvragen, tenzij de cliënt zich hier niet comfortabel of veilig bij voelt.
 • We nemen ook regelmatig contact op met cliënten die de hulp tijdelijk afgezegd hebben omwille van bijvoorbeeld angst. Waar nodig starten we terug vlot op.

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar #SamenTegenCorona

Maatregelen woonzorgcentra

Laatste update: maandag 12 april 2021

De twee vaste kamerbezoekers zijn welkom (apart weliswaar en dus niet samen op de kamer):

 • Op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 uur
 • Op maandag, woensdag en vrijdag van 14 tot 20 uur
 • De twee vaste bezoekers mogen – maar moeten niet – wisselen per twee weken. De eerste twee personen die vanaf 12 april  2021 op bezoek komen, worden door ons genoteerd als vaste bezoekers. Bespreek met de bewoner en in de familie wie de vaste bezoekers worden. De bezoeker kan op kamerbezoek komen en/of een wandeling maken rondom ons domein. Eén van de vaste bezoekers kan, enkel na goedkeuring van de directie, de bewoner even meenemen naar huis. Volgende wissel van vaste bezoekers mag plaatsvinden op maandag 26 april 2021.
 • Op dit moment lijkt het ons niet aangewezen om kinderen onder 12 jaar toe te laten gezien jonge kinderen toch een belangrijke bron van besmetting blijven. 
 • In de buitenlucht is het toegelaten om met vier personen samen te komen, weliswaar op een veilige afstand en met de nodige hygiënische maatregelen. Dit naar analogie met wat voor elke burger geldt. Dit biedt u dus de mogelijkheid om met max. drie familieleden een wandeling te maken rondom het domein samen met de bewoner. Probeer zoveel mogelijk samen met de bewoner van de buitenlucht en het groen te profiteren! 

Beschermingsmaatregelen 

 • Bezoeker draagt chirurgisch mondmasker, bewoner moet geen mondmasker meer dragen tijdens kamerbezoek. 
 • Afstand van 1,5 m blijft bewaard, ook op de kamer
 • Handhygiëne wordt correct toegepast. 
 • Bezoeker gaat nog steeds niet naar de dagzaal en neemt de kortste weg naar en van de kamer. 
 • De bewoner moet op zijn afdeling geen mondmasker meer dragen (maar mag dat uiteraard wel): niet op de gang, niet in de dagzaal, niet op de kamer bij bezoek. Enkel wanneer de bewoner de afdeling verlaat draagt de bewoner een mondmasker. 
 • De cafetaria is op verschillende momenten opnieuw open voor onze bewoners.  

Blijvende dank aan iedereen om geduldig en met respect voor de veiligheid van al onze bewoners de regels zo goed op te volgen. Stap voor stap gaan we samen terug naar beter. 

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar #SamenTegenCorona

Maatregelen OuderenKompanie

Laatste update: maandag 12 april 2021

De OuderenKompanie is gesloten tot half april 2021. 

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar #SamenTegenCorona

Maatregelen De Rakkertjes

Laatste update: maandag 12 april 2021

Kinderopvang De Rakkertjes werkt momenteel onder code ROOD. We doen er alles aan om de kinderopvang maximaal open en veilig te houden voor alle kinderen en kinderbegeleiders. De basisregels blijven behouden.

Belangrijke afspraken:

 • 1 en altijd dezelfde volwassene komt het kind brengen en halen
 • De volwassene komt alleen
 • Als ouder is het niet mogelijk om de leefgroepen te betreden
 • Breng de kinderopvang op de hoogte als je zelf of als een gezinslid een hoogrisicocontact had

Beperking van het aantal kinderen in de opvang (maatregelen voor de komende vier weken):

 • Onze opvang blijft open. We vragen wel om enkel gebruik te maken van de opvang wanneer je zelf geen andere oplossing hebt. Dit om de contacten verder te beperken en de pandemie te bestrijden.
 • We bekijken samen met jou hoe we het opvangplan van je kind kunnen verminderen of wanneer je verlof kunt plannen. Samen zoeken we naar de beste oplossing.
 • Let op! Is je kind ziek of moet je kind in quarantaine? Dan kan het niet naar de opvang komen. Dit om de contacten te beperken en de pandemie te bestrijden.

Basismaatregelen om de opvang veilig te houden:

 • Blijf alert voor symptomen bij je kind, maar ook bij jezelf
 • Respecteer steeds voldoende afstand (1,5 meter)
 • Draag een mondmasker
 • Was of ontsmet je handen voor en na het brengen / halen van je kind
 • Blijf niet langer dan nodig tijdens de breng- en afhaalmomenten

Toepassing compensatiemaatregelen

Omwille van de sterke stijging van de besmettingen en de vele bijkomende maatregelen heeft De Vlaamse Regering heeft beslist om vanaf 1 november 2020 de regeling opnieuw te wijzigen om de financiële impact voor zowel de kinderopvang als de ouders te beperken. De Vlaamse Regering beslist maandelijks of deze compensatiemaatregel verder blijft gelden.

Wat betekent dit voor de ouder:

 • Je moet niet betalen voor afwezigheid in de opvang
 • De opvang mag je geen respijtdagen afhouden bij afwezigheid

Zorg goed voor jezelf en zorg goed voor elkaar #SamenTegenCorona