Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de algemene leiding van de diensten van het zorgbedrijf en rapporteert aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering.

Zij staat aan het hoofd van het personeel en is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.

De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het algemeen beleid.

Contact

Rosanna Pascariello, algemeen directeur Zorgbedrijf Sint-Truiden

Tel. 011 69 70 44

rosanna.pascariello@zorgbedrijfsinttruiden.be