Groepsopvang De Rakkertjes

Waar staan we voor?

De kinderopvang biedt kwaliteitsvolle zorg, opvang en opvoeding en wil een veilige en kindvriendelijke omgeving scheppen

 • dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert
 • waarin de kinderen zich goed in hun vel voelen en geboeid bezig zijn om zo hun talenten te kunnen ontplooien

Elk groepje leeft en beweegt volgens zijn eigen dagstructuur, maar steeds met de nodige aandacht voor de unieke persoonlijkheid van elk kind.

Voor wie?

De kinderopvang

 • organiseert opvang voor baby's en peuters
 • staat open voor kinderen met specifieke zorgbehoeften rekening houdend met de mogelijkheden van de opvang

De kinderopvang past wettelijke voorrangsregels toe en vangt eerst kindjes op van

 • werkende ouders
 • alleenstaande ouders (werkomstandigheden, opleiding)
 • ouders met een laag inkomen (werk, opleiding)
 • ouders met sociale of pedagogische motieven

Heb je bijzondere vragen? Gaat het wat moeilijker in je gezin? Heb je wat extra ondersteuning nodig? Neem contact met ons op en we proberen je verder te helpen.

Elk kind zijn groepje

De kindjes eten, slapen en spelen in drie groepjes die volgens leeftijd samengesteld zijn.

 • In de babygroep verzorgen en knuffelen we de allerkleinsten
 • In de kruipergroep leren de kindjes hun eerste stapjes zetten
 • In de peutertuin spelen de grootste rakkers totdat ze klaar zijn om naar school te gaan

De kindjes kunnen wennen bij de start van de opvang, bij de overgang naar een andere groep en als ze door omstandigheden lang afwezig waren. Deze wenmomenten leggen we samen met jou vast op maat van je kind.

Wanneer?

Er is opvang van maandag tot vrijdag van 6.45 tot 18 uur, uitgezonderd op wettelijke feestdagen en vastgestelde vrije dagen.

Kennismaken of inschrijven kan van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur of na afspraak.

Wat kost de opvang?

Het tarief wordt berekend op basis van je gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen. Je vindt dit op je laatste aanslagbiljet.

Je kunt zelf het tarief berekenen via de website van Kind en Gezin mijn.kindengezin.be

Kun je het tarief dat op je attest staat niet betalen? Dan kan het zijn dat je recht hebt op een verminderd tarief. Bespreek dit samen met de coördinator van De Rakkertjes.

Ouders zijn welkom

De open communicatie tussen ouders en medewerkers maakt een warme, geborgen kinderopvang mogelijk die nauw aansluit bij de opvoedkundige principes en de socioculturele waarden van het gezin.

 • Een goed overleg tussen ouders en medewerkers is belangrijk voor een vlotte begeleiding van het kind. We hebben een luisterend oor voor alle ouders en geven advies wanneer dit nodig is.
 • We organiseren regelmatig leuke activiteiten waaraan je als ouder kunt deelnemen: een tuinfeest, sinterklaasfeest, kerstnamiddag, workshop of infomoment.
 • Heb je als ouder vragen of bedenkingen dan kun je steeds bij de medewerkers van de kinderopvang terecht.

Meer weten?

Download hier de instapbrochure van groepsopvang De Rakkertjes

Inschrijvingsaanvraag

Vul hier het formulier in voor een inschrijvingsaanvraag bij groepsopvang De Rakkertjes