Wij luisteren naar jou

Zorg is mensenwerk en onze zonnezorgers zetten zich elke dag in om alle dienstverlening goed te laten verlopen.

Zorgbedrijf Sint-Truiden geeft graag aandacht aan de dingen die goed gaan en wil haar medewerkers in de kijker zetten als ze kleine dingen groots maken voor onze zorgontvangers. Onze medewerkers zorgen voor verbinding en warmte. Samen met een grote dosis creativiteit zorgen ze er elke dag voor dat het goed is. Ze zijn het zonnetje in huis. Met trots noemen we hen dan ook 'zonnezorgers'.
 

Tevreden over onze aanpak?

Dan waarderen wij en de medewerkers die positieve feedback.

Wil jij een pluim geven? Vul dan het formulier ‘Wij luisteren naar jou' in en we zorgen dat deze complimenten goed terechtkomen.

Een suggestie of klacht?

We gaan samen op pad en staan open voor goede suggesties om onze dienstverlening te verbeteren.

Toch kan het zijn dat er wel eens iets niet loopt zoals het moet, ook al doen we er alles aan om dat te vermijden. Dan raden we aan om altijd eerst de betrokken medewerker en/of dienst te contacteren. Mogelijk kan het misverstand of probleem zo snel opgelost worden.
Lukt dat niet en blijf je toch met een ontevreden gevoel achter? Dan kun je ons dit steeds laten weten door het formulier ‘Wij luisteren naar jou’ in te vullen.
 

Vlaamse ombudsman

De coördinatie en de afhandeling van klachten gebeurt door de klachtencoördinator van Zorgbedrijf Sint-Truiden. Indien de melder of klager ontevreden is over de wijze of het resultaat van de klachtenbehandeling door de klachtencoördinator van Zorgbedrijf Sint-Truiden, kan hij een beroep doen op de Vlaamse Ombudsman.

Bart Weekers is de ombudsman van Zorgbedrijf Sint-Truiden, aangesteld via een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Ombudsdienst. Hij is een vertrouwenspersoon waar je terecht kunt als je vindt dat je onvoldoende gehoor hebt gekregen of wanneer je het niet eens bent met de oplossing van de klacht.

De ombudsman kan beslissen een klacht niet te behandelen wanneer de identiteit van de klager hem onbekend is of wanneer de klacht betrekking heeft op de algemeen geldende voorschriften en reglementeringen op zich of het algemeen beleid van Zorgbedrijf Sint-Truiden.

Als de klacht nog niet gekend is bij Zorgbedrijf Sint-Truiden, geeft de ombudsman Zorgbedrijf Sint-Truiden eerst de kans om de klacht op te lossen.

Als de ombudsman niet bevoegd is, wijst hij door indien mogelijk.

De ombudsman bemiddelt omtrent het optreden ten opzichte van de burgers door Zorgbedrijf Sint-Truiden (en haar medewerkers) en/of privépersonen (natuurlijke en rechtspersonen) aan wie een dienstverlening is toevertrouwd. Deze bemiddeling gebeurt hetzij op verzoek van de burger, hetzij op verzoek van de klachtencoördinator.

Je kunt de Vlaamse Ombudsman bereiken via bart.weekers@vlaamseombudsdienst.be of via https://www.vlaanderen.be/vlaamse-ombudsdienst