Algemene vergadering

De algemene vergadering is onder meer bevoegd voor het bepalen van de krijtlijnen van het algemeen en financieel beleid.

De algemene vergadering vergadert in principe halfjaarlijks en wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur.

De stad Sint-Truiden en OCMW Sint-Truiden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door de voltallige gemeente- en OCMW-raad (35 personen).

Leden algemene vergadering

V.l.n.r. (zittend) Jurgen Reniers, Ingrid Kempeneers, Jelle Engelbosch, Veerle Heeren - burgemeester Sint-Truiden, Hilde Vautmans, Jo François, Pascal Monette - voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden, Jos Pierard / (eerste rij) Laurien Bamps, Stijn Vanoirbeek, Mieke Claes, Maurice Hollebeke, Peter Deltour, Nina Kvikvinia, Hans Govaerts, Jef Cleeren, Johan Mas, Marleen Thijs, Carl Nijssens, Roger Clerinx, Johnny Vangrieken, Ludwig Vandenhove, Raymonde Spiritus, Hilde Visser / (laatste rij) Raf Herbots, Christophe Elen, Peter Van Dam, Erwin Vaes, Günther Dauw, Serge Gumienny, Gert Stas, Ann Knaepen, Eddy El Herbouti, Bert Stippelmans, Filip Moers