Persoonlijke gegevens
Sollicitatiegegevens
Je solliciteert voor de functie van:
Hoe ken je het zorgbedrijf?
Huidige studies
Ervaring
Heb je al als jobstudent gewerkt? Zo ja, vul onderstaande vragen ook in
Werkgeversinfo
De gegevens die je meedeelt in dit formulier en de andere gegevens die je in de loop van een mogelijke selectie verstrekt, worden opgeslagen in één of meerdere bestanden enkel voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten en zolang als nodig. Dit houdt onder meer in dat je gegevens gebruikt kunnen worden om je op de hoogte te houden van werkaanbiedingen en doorgegeven kunnen worden aan een eventuele externe selectiejury. Voor meer info hierover en om je specifiek te informeren naar je privacyrechten verwijzen we naar onze privacyverklaring. Deze kun je terugvinden onderaan deze pagina.