Mantelzorg is vaak een zware opdracht en mantelzorgers hebben ook andere noden dan enkel financiële ondersteuning. De thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden richtten, in samenwerking met dienstencentrum Cicindriahuis, een werkgroep mantelzorgers op.

Deze werkgroep komt een viertal keer per jaar samen rond een thema dat de mantelzorger aanbelangt. Zo worden er sprekers uitgenodigd, maar zijn er ook ontspanningsmomenten. Nadien is er mogelijkheid om bij een kop koffie en een stukje taart na te praten met de professionals en met de medemantelzorgers.

Wil je op de hoogte gehouden worden van deze bijeenkomsten?