De zorgcoördinator begeleidt senioren van Sint-Truiden en hun mantelzorgers in complexe zorgsituaties, door zorg op maat te regelen. Samen met de senior doorloopt de zorgcoördinator het 'zorgpad' om op elk moment de juiste hulp in te schakelen.

Voor wie?

  • Senioren die ondersteuning nodig hebben op vlak van verschillende levensdomeinen
  • Zorgmijders die nood hebben aan een vertrouwenspersoon die via intensieve begeleiding een 'zorgpad' uittekent
  • Vereenzaamde ouderen met weinig of geen mantelzorgers
  • Ouderen die ondersteunioing nodig hebben in afwaching van een verhuis naar een woonzorgcentrum
  • Mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben

Hoe aanvragen?

Deze zorgcoördinatie in de ouderenzorg kan aangevraagd worden door elke zorgbehoevende, familie, buur, bezorgde burger, maar ook door een huisarts, thuisverpleegkundige of andere thuishelpers.

Je kunt een aanvraag doen bij de thuiszorg via het nummer 011 69 70 42.