Afgevaardigden van de hulpverleners van de regio Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken komen op regelmatige basis samen om de thuiszorg in deze regio te bespreken. De mogelijkheid bestaat om een teamoverleg met alle hulpverleners rond één patiënt te organiseren.

Zorgbedrijf Sint-Truiden biedt de mogelijkheid om beroep te doen op een overlegcoördinator thuisgezondheidszorg. Deze maatschappelijk werker

  • nodigt de betrokken hulpverleners, de familie en de patiënt uit
  • leidt het gesprek in goede banen
  • noteert de gemaakte afspraken in een zorgplan

Hoe aanvragen?

Een zorgoverleg kan aangevraagd worden door de patiënt zelf, door de familie, maar ook door de professionele hulpverleners en kan plaatsvinden aan huis, in het ziekenhuis voor ontslag of in het zorgbedrijf.

Je kunt een overleg aanvragen door contact op te nemen met de thuiszorg via het nummer 011 69 70 42 of vul het aanvraagformulier zorgoverleg in.