Aanwervingsvoorwaarden

Een job gezien die bij je past?

Aan deze voorwaarden moet je voldoen bij de start:

  • Natuurlijk gedraag je je altijd zoals het moet en geniet je de burgerlijke en politieke rechten. Dat bewijs je met een uittreksel uit het strafregister (een attest van goed gedrag en zeden) dat niet ouder is dan drie maanden. Een schriftelijke toelichting van eventuele vermeldingen is toegestaan.
  • Je laat het zorgbedrijf door je aderen stromen en je bent medisch geschikt voor de functie (volgens de wetgeving voor het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk). Afhankelijk van de functie waarvoor je solliciteert, word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek.
  • Je voldoet aan de wetgeving over de leerplicht.
  • Voor sommige functies moet je Belg zijn, namelijk als de functie een (on)rechtstreekse deelname aan de uitoefening van het openbaar gezag inhoudt of werkzaamheden omvat voor de bescherming van de belangen van het bestuur. Als dit vereist is, lees je het in het vacaturebericht.
  • Je behaalt een positief resultaat tijdens de selectieprocedure.
  • Je voldoet aan de taalvoorwaarden (volgens de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, geco√∂rdineerd op 18 juli 1966).