Zorg- en dienstverlening

Zorg op maat

We bespreken samen op welke manier je het wonen in het woonzorgcentrum wilt invullen. We streven ernaar dat je je levenspatroon zoveel mogelijk kunt blijven behouden binnen het kader van leven in een gemeenschap. Samen maken we afspraken over de zorg die je daarbij nodig acht.

Verpleging en verzorging

Elke afdeling van het woonzorgcentrum beschikt over een eigen staf verplegend en verzorgend personeel, onder leiding van een hoofdverpleegkundige. Ze ondersteunen de gezondheids- en lichaamszorg en onderhouden het contact met de behandelende huisarts.
Het verplegend en verzorgend personeel voert de medische afspraken inzake medicatie, bloedafname, verzorging, ... nauwgezet uit. Bij hospitalisatie of bezoek aan een dokter-specialist maakt de afdelingsverantwoordelijke de afspraken en treft hij de nodige regelingen in samenspraak met jou als bewoner en je familie.

Kinesitherapie

Kinesitherapie van het woonzorgcentrum is een dienstverlening voor bewoners met een RVT-profiel. Onze kinesitherapeuten behandelen de bewoners volgens doktersvoorschrift en trachten vooral je mobiliteit en zelfredzaamheid op peil te houden. Ze staan je graag bij met de aankoop van orthopedische schoenen, rolstoelen en hulpmiddelen. Ze zijn ook het aanspreekpunt voor het onderhoud en de herstellingen van deze hulpmiddelen.

Bewoners met een ROB-profiel kunnen steeds beroep doen op een kinesitherapeut naar keuze, dit dan wel op eigen kosten.

Ergotherapie

De diensten ergotherapie en kinesitherapie vullen elkaar aan. Via aangepaste technieken en trainingen activeren de ergotherapeuten je zelfredzaamheid, dit ter ondersteuning van dagelijkse dingen zoals je zelf wassen, je aankleden, eten, ... Ze trachten ook je geheugen te stimuleren door inzichts-, taal- en denkactiviteiten. Beide vormen van behandeling worden aangevuld met bewegingstechnieken. Op het vlak van ontspanning werken de ergotherapeuten nauw samen met de dienst animatie.

Animatie

De dienst animatie wil samen met jou een invulling geven aan je dag. De medewerkers nodigen je uit voor elke activiteit, maar beslist zelf of je al dan niet deelneemt. De activiteiten zijn zowel individueel als in groep. Knutselen, handwerken en kienen staan steevast op het programma, maar ook uitstappen, dansfeest, carnavalfeest, barbecue en verjaardagsfeesten ontbreken niet.

Kapper

Van maandag tot en met vrijdag kun je, na afspraak, in het kapsalon op de benedenverdieping van ons woonzorgcentrum terecht. De kapperskosten worden aangerekend via de maandelijkse verblijfsfactuur. Uiteraard staat het je vrij om beroep te doen op een kapper die je zelf kiest.

Maaltijden

Het keukenteam staat garant voor verzorgde, lekkere en gevarieerde maaltijden. Ook aangepaste dieetmaaltijden worden aangeboden.
In principe eet je samen met alle bewoners in de eetruimte van je afdeling. Familie is welkom tijdens het maaltijdmoment voor ondersteuning of hulp tijdens het eten.

Zorg voor personen met dementie

We bieden een aangepaste zorg voor personen met dementie. Een team van medewerkers uit verschillende disciplines is gespecialiseerd in deze zorg.

Vroegtijdige zorgplanning

Nu al nadenken, spreken en beslissen over de zorg die je later wilt, mocht je ernstig ziek worden: dat is vroegtijdige zorgplanning. 'Vroegtijdig' betekent dat je dat doet voordat het echt nodig is. Je hoeft geen palliatieve patiënt te zijn om over de planning van je toekomstige zorg na te denken. Maar als je ongeneeslijk ziek wordt en je kunt je niet goed meer uitdrukken, dan is het belangrijk dat je zorgverstrekkers en je omgeving weten welke zorg je wel of niet zou willen.

Palliatieve zorg

Bij palliatieve zorg is de zorgverlening niet langer gericht op genezing, maar op het verbeteren van de kwaliteit van het leven van de bewoner in zijn laatste levensfase. Alle zorgverleners dragen bij tot een maximaal comfort voor de bewoner. Ook de naasten worden ondersteund en begeleid. Een team van medewerkers uit verschillende disciplines is gespecialiseerd in palliatieve zorg.