Bestel hier het GPS-uurwerk voor senioren!

De thuiszorg van Zorgbedrijf Sint-Truiden streeft ernaar senioren zo lang mogelijk en op een veilige manier in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Dankzij een GPS-uurwerk kan de thuiswonende senior zich veilig verplaatsen in de buurt en zijn de mantelzorgers ook gerust.

Een GPS-uurwerk voor senioren

Dit GPS-uurwerk voor senioren is een innovatief systeem dat de gebruiker toelaat om zich veilig te verplaatsen in de buurt. Dit geeft senioren meer vrijheid. Zelfs voor personen met beginnende dementie en hun mantelzorgers biedt dit GPS-uurwerk diverse troeven.

In vergelijking met een gewoon personenalarmsysteem heeft dit GPS-uurwerk meerdere voordelen. Het GPS-uurwerk is uitgerust met een alarmknop die bij de activatie ervan een sms-bericht zendt naar de mantelzorger. De mantelzorger kan dan bellen naar het GPS-uurwerk en op die manier in contact treden met de senior. Het GPS -signaal zorgt ervoor dat de mantelzorger ook steeds kan achterhalen waar de senior zich precies bevindt. De belfunctie werkt in twee richtingen: de gebruiker kan een SOS-bericht versturen naar zijn noodcontacten, en de familie kan rechtstreeks bellen naar de gebruiker die het GPS-uurwerk om zijn pols draagt. De gebruiker hoeft dus geen mobiele telefoon bij de hand te hebben. Alles is verwerkt in het GPS-uurwerk.

Mensen met dementie kunnen last krijgen van dwaalgedrag. Dit kan onveilige situaties teweegbrengen en de familie is niet gerust wanneer de oudere de woning verlaat. Door middel van dit GPS-uurwerk kan de familie ‘veilige zones’ instellen. Zodra de gebruiker zich buiten de veilige zone begeeft, zal er automatisch een bericht verzonden worden, per sms en via mail, naar de familie van de gebruiker. De familie kan dan een oproep doen naar de gebruiker van het GPS-uurwerk. Deze oproep wordt ontvangen door het GPS-uurwerk. Indien deze oproep niet wordt beantwoord kan via het track and trace-systeem de exacte locatie van de gebruiker worden bepaald.

Meer info nodig?

Wil je nog wat extra uitleg over het GPS-uurwerk voor senioren alvorens je dit effectief bestelt? Contacteer dan de thuiszorg (tel. 011 69 70 42 | thuiszorg@zorgbedrijfsinttruiden.be)!